CZARNE JEST POLSKIE: DOŚWIADCZENIA AFROPOLAKÓW
GRUPA CZARNE JEST POLSKIE

Zapis dyskusji, która odbyła się na żywo online 15 października 2020 roku. 

Dokumentacja