Debata: Produkcja czy przetrwanie?
Przyszłość kultury w mieście

Zapis dyskusji, która odbyła się na żywo dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Doświadczenie izolacji społecznej i ogromnego wstrząsu spowodowanego pandemią COVID-19 przewartościowało nasze podejście do każdego z obszarów życia publicznego i prywatnego. Przez okres wielu miesięcy pandemia odcięła nas od form uczestnictwa w demokracji, od współdzielenia się wiedzą i kulturowego aktywizmu w placówkach edukacyjnych i instytucjach kultury.

Sytuacja zmusza nas nie tylko do przemyślenia nowej roli kultury w mieście, ale również do wykorzystania w pełni potencjału, jaki ze sobą niesie. Pandemia COVID-19 konfrontuje nas z potrzebą kształtowania sojuszy pomiędzy różnorodnymi grupami, formami wsparcia oraz wspólnotowości opartych na trosce i empatii.

Kultura odgrywa ważną, wspólnototwórczą i rozwojową rolę. Dlatego musimy włączyć artystki i artystów w rozmowę o rozwoju. Będziemy dyskutować, w jaki sposób wspierać artystki i artystów i o jakich zmianach systemowych należy myśleć w ramach strategii planowania samorządowego? Jak na nowo pomyśleć o roli instytucji i kształtować ich misję? Z jakich dobrych praktyk polskich samorządów możemy skorzystać?

Wydarzenie to traktujemy jako przygotowanie do tegorocznego programu festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE planowanego na jesień 2020. 

Dokumentacja