Projektowanie miast w czasie kryzysu klimatycznego
wykład Kacpra Kępińskiego

Zapis wykładu Kacpra Kępińskiego w ramach 12. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. „Coś wspólnego".

Innowacyjna architektura i urbanistyka w czasach globalnej dominacji rynku nieruchomości, który dwukrotnie przewyższa wartość PKB wszystkich krajów, musi zadowolić się działaniem w mikroskali, ograniczać się do pojedynczych przestrzeni publicznych, dzielnic czy budynków. Tymczasem zasięg efektów zmian klimatycznych, nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe wykraczają daleko poza granice jednego projektu. Z drugiej strony słychać głosy środowiska architektek i architektów o ograniczonych możliwościach działania związanych wymogami inwestorów czy przepisami. Podczas gdy architektura tkwi w rynkowych i prawnych kleszczach, kryzys klimatyczny zbiera swoje żniwo. Nie ma już czasu na postulowany od lat „zrównoważony rozwój”, a rządy, władze miast, zarządcy terenów i budynków powinny jak najszybciej wypracować odpowiednie regulacje i standardy dotyczące ich kształtowania i przekształcania istniejących. W czasie wykładu zastanowimy się, jak dla dobra planety zmieniać system, w którym funkcjonujemy, przy użyciu narzędzi architektonicznych.

 

Dokumentacja