Mieszkać razem

W 12. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE eksplorujemy formułę co-housingów, w jakie organizują się osoby starsze i planujące ten etap życia. Istotą co-housingu jest życie wspólnotowe przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.

Co-housing opiera się na połączeniu przestrzeni prywatnych i ogólnodostępnych dla mieszkańców wspólnoty. Mieszkania zorganizowane są wokół wspólnej przestrzeni jak jadalnia, ogród czy salon. Mieszkańcy zaangażowani są w życie grupy, tworzą swoistą wioskę, klan. Co-housingi zakładane są zwykle przez znajomych, których łączy światopogląd i podobny wiek. Co-housing w Polsce to nowość. Nie ma jeszcze odpowiednich rozwiązań prawnych ani narzędzi finansowych, które umożliwiłyby ludziom takie organizowanie się. Wydaje się, że popularyzacja tego tematu może przyczynić się do uwzględnienia co-housingu w nowej polityce społecznej i mieszkaniowej, jaka musi powstać wobec nadchodzących zmian demograficznych.

Reportaże:

Rozmowa z Charlesem Durrettem
Powrót do domu
Wolne
Banda
Coś pomiędzy pracą a rodziną
Komuna dla klasy średniej
Królestwo biurokracji
Kwadratowy guzik w okrągłej dziurce
Nic nie muszę, wszystko mogę
Niepielęgniarki
Nowy grunt
Serce
Światło
Wśród moich ludzi
Prywatne +
Odporni na bieg życia
Pole walki. Rozmowa z Rolfem Novy-Huyem
Dodajemy życia do lat
Nasz ostatni dom
Bezpieczne miejsce

Uczestniczki i uczestnicy