Misja instytucji

Instytucjami sztuki także rządzą neoliberalne mechanizmy – wymuszają ciągłą konkurencję o publiczność, widoczność, pozycję czy pieniądze.

Skutkuje to nadprodukcją krótkoterminowych projektów, przepracowaniem zespołu, wyczerpaniem artystek i artystów, erozją środowiska artystycznego czy niemożnością długofalowego włączenia się w debaty kluczowe dla przyszłości społeczeństwa. Takiego problemu, jak katastrofa klimatyczna, nie da się sensownie zamknąć w jednym sezonie. Potrzebne jest myślenie strategiczne. Grupa robocza Misja instytucji pracuje nad możliwościami odwrócenia zastanych reguł gry, poddając pod dyskusję kwestie najważniejsze dla funkcjonowania instytucji. Jak zrezygnować z modelu wystawy jako jednorazowego widowiska? Jak budować profil instytucji oparty na zasadach postwzrostu a nie ciągłej ekspansji? Jak instytucja może wspierać cały ekosystem artystyczny, wspierać artystów i artystki bez wchodzenia w zaklęty krąg tymczasowych projektów i jednorazowych transakcji? Jak konstytuować i podtrzymywać relacje z publicznością rozumianą nie jako zbiór konsumentów, tylko jako współobywatele i współobywatelki? Jak współpracować z ruchami społecznymi? Jak użytkować muzeum, wykorzystując nagromadzoną wiedzę, archiwa, kolekcje, kompetencje artystyczne i kuratorskie? Jak muzeum może budować horyzontalne sieci współpracy z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi i nieformalnymi kolektywami z mniejszych i większych ośrodków, które byłyby korzystne dla wszystkich a nie tylko najsilniejszych graczy?

Zadaniem grupy roboczej jest przemyślenie misji instytucji sztuki, ze szczególnym naciskiem na sytuację kryzysu – politycznego, społecznego, klimatycznego, ekonomicznego, pandemicznego – w którym się obecnie znajdujemy.  Celem grupy nie jest pisanie manifestów czy formułowanie krytycznych diagnoz sytuacji (chociaż jest to element naszej pracy). Zamysł przedsięwzięcia jest skromniejszy – skupienie się na praktycznych aspektach działania instytucji oraz zaproponowanie rozwiązań, które są możliwe do wprowadzenia tu i teraz.

Uczestniczki i uczestnicy