Grupa językowa

Celem działań grupy jest namysł nad językiem i jego miejscem w spolaryzowanej debacie publicznej.

Słowa coraz częściej stają się ideologicznym orężem i powielają klisze, które oddalają nas od konsensusu i wspólnych wartości. Jak rozmawiać o trudnych sprawach, mimo podziałów na plemienne tożsamości? Jak opisywać rzeczywistość bez przemocowych etykiet i wyższościowych gestów? Jakim językiem powinny mówić instytucje kultury, aby stać się miejscem gościnnym? Jak włączać i nie dyskryminować, jednocześnie animując sprawczość?

Uczestniczki i uczestnicy