Praca Post Studia Noviki to seria grafik funkcjonujących w hybrydowy sposób, zarówno na miejskich ekranach reklamowych, jak i w przestrzeni internetu. Prace odwołują się do estetyki kampanii społecznej. Kontestują napięcie między zmianami, jakie przynoszą nowe technologie, a zwiększającą się świadomością ich funkcjonowania w społeczeństwie. 

Technologie bywają nieoczywistymi elementami globalnych przemian. Grafiki stworzone dla WARSZAWY W BUDOWIE ukazują takie zjawiska jak: sharing economy, data harvesting, infotainment, 5G, neo(digital)szamanizm. Pokazują zarówno ich pozytywne, jak i negatywne skutki. Technologia wywołuje przyspieszenie zmian w cywilizacji, rewiduje jednocześnie „zasady gry” we współczesnym świecie. Następuje to poprzez wprowadzenie zmian w stereotypach myślenia. Seria prac to próba odszukania zbieżności tych procesów, służy temu, abyśmy lepiej je rozumieli. 

Ruchome grafiki mają też charakter informacyjny, przybliżają zjawiska, z jakimi wiele osób się jeszcze świadomie nie zetknęło: nowatorskie podejście do danych np. silosy danych społecznych. Ślady, które zostawiamy w rzeczywistości cyfrowej, stają się składnikiem pokarmowym algorytmów związanych z procesami uczenia się maszynowego i zasilania mniej lub bardziej przemyślanych sieci sztucznej inteligencji. W tym łańcuchu pokarmowym jesteśmy bliżej bycia dostarczycielem materii niż rzeczywistym konsumentem. Nie działają tu zasady, które obserwujemy w przyrodzie. Aby je zrozumieć, powinniśmy zastosować inną optykę patrzenia.


Post Studio Noviki

 

duet tworzący alternatywne ramy dla projektów eksplorujących sztuki wizualne, praktykę kuratorską i wystawienniczą środkami wyrazu, które nie są typowe dla sztuki. Pracują w obszarze zderzenia postkonceptualizmu i narzędzi opartych na technologii. Charakterystyczną cechą Post-studia Noviki jest otwartość na wymianę z innymi dyscyplinami, funkcjonującymi poza oficjalnym rynkiem sztuki. Używają różnych narzędzi i mediów, tworząc druki, wideo i wirtualne obrazy, uczestniczą w dyskusjach panelowych, wygłaszają wykłady, kuratorują wystawy i prowadzą warsztaty. Prace Post-studia Noviki były publikowane między innymi w Idea MAg, ID Pure, Slanted, Pretty Ugly, Visual Rebellion in Design, Cultural Identities. www.noviki.net

Rok powstania: 2020
druk cyfrowy. Dzięki uprzejmości artystów