Obserwatorium to nowa instalacja rzeźbiarska Zuzy Golińskiej, centralnie usytuowana w sercu wystawy Coś wspólnego. Składa się z czterech modułów schodkowych zbudowanych ze sklejki drewnianej z odzysku, które tworzą razem kształt eliptycznego audytorium. Instalacja jest refleksją na temat możliwości bycia razem w przestrzeni publicznej. W przeciwieństwie do konstrukcji audytoryjnych (teatr grecki, parlament, amfiteatr) eksponujących i uwznioślających osobę lub grupę, która stoi centralnie na scenie, Golińska przekierowuje orientację przestrzenną na zewnątrz bryły i zwraca uwagę użytkowników na otoczenie. Stopnie skierowane na zewnątrz obserwatorium skłaniają do refleksji nad różnymi modelami partycypacji w przestrzeni publicznej, od pasywnego odpoczynku po aktywną obserwację innych użytkowników i dzieł sztuki zgromadzonych na wystawie. Obserwatorium ma charakter użytkowy i zostało zaprojektowane przez artystkę z myślą o korzystaniu z niego w ramach różnych projektów wystawienniczych. 


Zuza Golińska

 

(ur. 1990) – multidyscyplinarna artystka, która w swojej twórczości podejmuje refleksję nad wpływem architektury i przestrzeni publicznej na jednostkę. Artystkę interesuje pytanie jak, w obliczu cywilizacyjnego przyspieszenia i późnego kapitalizmu, psychologia przestrzeni oddziałuje na człowieka, na jego samopoczucie i stan psychofizyczny. W swoich obiektach Golińska często zaburza sztywny podział między tym, co funkcjonalne i użyteczne, a tym, co estetyczne, poddając analizie wpływ form przestrzennych na emocje i decyzje użytkowników.

Rok powstania: 2020
instalacja. Dzięki uprzejmości artystki.