Parawany to obiekty artystyczne wykonane techniką patchworkową, łączącą przede wszystkim malarstwo z tkaninami. Zazwyczaj składają się z trzech skrzydeł – paneli, na których są przedstawione sceny z życia codziennego Romów.

Moje prace to nie tylko obrazy przedstawiające „zwykłe” sceny z życia Romów ale  próby  utrwalenia wątków o charakterze  historycznym, biograficznym, społecznym  i politycznym.

Parawan „Romani Kali Daj” [Romska Madonna] należy do cyklu prac poświęconych romskim kobietom. Cykl ten to seria prac poświęcona romskim kobietom, które pomimo podrzędnej roli w tradycyjnym modelu rodziny, starają się dążyć do zmian na lepsze poprzez edukację, poprawę bytu socjalnego i walkę o własną podmiotowość. Zazwyczaj motywacją do tej aktywności są dzieci, dla których pragną lepszej przyszłości. Wiele spośród nich wyróżnia się mądrością i umiejętnością radzenia sobie z przeciwnościami losu i utrudnieniami, wynikającymi nie tylko z bycia częścią grupy mniejszościowej, ale także bycia kobietą. 

Podobnie jak moje pozostałe parawany, ten ma charakter patchworkowy. Jest połączeniem malarstwa z tkaninami, które często są mi darowane przez najbliższych lub dalszych znajomych. Można powiedzieć, że te bezużyteczne rzeczy otrzymują drugie życie. Najbardziej cenię sobie tkaniny, które pochodzą od osób, do których mam szczególny stosunek, które stały się dla mnie w jakiś sposób ważne, z którymi wiąże się interesująca historia. Te skrawki mają swoją wartość emocjonalną, która wplatana w moje prace nadaje im dodatkowe konteksty. 

Zdecydowałam, aby na każdym z trzech skrzydeł parawanu przedstawić, za pomocą powtórzenia, tę samą scenę. Jest to zwykła codzienna czynność – praca, jaką wykonywały kobiety romskie. Z jednej strony parawanu jest to pranie odzieży w potoku, druga strona przedstawia kobietę podczas czynności skubania drobiu. Są to motywy zaczerpnięte z archiwalnych fotografii z lat 80. Oczywiście każde ze skrzydeł różni się. Tłem dla tych prozaicznych czynności są podwórka, domy i ich otoczenie, typowe dla osad zamieszkanych przez Romów karpackich. Prace te to codzienna rutyna, której towarzyszyła zmienna aura, otoczenie, pora dnia czy roku. W ten sposób chciałam osiągnąć wrażenie upływu czasu. 


Małgorzata Mirga-Tas

 

(ur. 1978) – polsko-romska artystka wizualna, rzeźbiarka, malarka, edukatorka i aktywistka. Pochodzi ze szczepu Bergitka Roma o najdłuższych tradycjach osadniczych. W swojej twórczości przeplata wątki współczesnej kultury romskiej z narracjami historycznymi. Wiele prac poświęca kobietom romskim, ich sprawczości, trosce o wspólnotę i walce o zmianę świata.

Rok powstania: 2018
akryl, tkanina, drewno, parawan. Dzięki uprzejmości artystki oraz Galerii Szydłowski.