Agnieszka Cieśla

 

(ur. 1979)  architektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, specjalistka w zakresie zagadnień
związanych ze starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni (doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze), działaczka społeczna, założycielka Fundacji Mimo wieku, inicjatorka i organizatorka pierwszego w Polsce Wzorcowego Mieszkania Seniora, uczestniczka wielu projektów badawczych i wdrożeniowych, w tym międzynarodowych (m.in. NET4AGE-FRIENDLY COST Action).

Grupy