Artur Celiński

 

(ur. 1985) – współtwórca „Magazynu Miasta”, twórca i szef zespołu projektu DNA Miasta. Jest autorem podcastów, w tym projektu „miastopoczucie”, ekspertem w dziedzinie polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast, promotorem miejskich innowacji, ewaluatorem efektywności polityk publicznych, wykładowcą akademickim i trenerem. Przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Res Publica Nowa”.

Grupy