Jan Możdżyński

 

(ur. 1986) – absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Porusza tematy związane z tożsamością płciową, płcią kulturową oraz stygmatyzacją związaną z preferencjami seksualnymi. Pokazuje sytuacje związane z odgrywaniem ról, dezintegruje to, co tradycyjnie jest rozumiane jako męskie i kobiece. Podkreśla związki między feminizmem a prawami mniejszości seksualnych. Koncentruje się między innymi na pytaniu, czy wykluczający podział na dwie płcie, stworzony przez mechanizm represyjnego patriarchatu, jest uzasadniony.