Małgorzata Mirga-Tas

 

(ur. 1978) – polsko-romska artystka wizualna, rzeźbiarka, malarka, edukatorka i aktywistka. Pochodzi ze szczepu Bergitka Roma o najdłuższych tradycjach osadniczych. W swojej twórczości przeplata wątki współczesnej kultury romskiej z narracjami historycznymi. Wiele prac poświęca kobietom romskim, ich sprawczości, trosce o wspólnotę i walce o zmianę świata.

Prace na wystawie