Post Studio Noviki

 

duet tworzący alternatywne ramy dla projektów eksplorujących sztuki wizualne, praktykę kuratorską i wystawienniczą środkami wyrazu, które nie są typowe dla sztuki. Pracują w obszarze zderzenia postkonceptualizmu i narzędzi opartych na technologii. Charakterystyczną cechą Post-studia Noviki jest otwartość na wymianę z innymi dyscyplinami, funkcjonującymi poza oficjalnym rynkiem sztuki. Używają różnych narzędzi i mediów, tworząc druki, wideo i wirtualne obrazy, uczestniczą w dyskusjach panelowych, wygłaszają wykłady, kuratorują wystawy i prowadzą warsztaty. Prace Post-studia Noviki były publikowane między innymi w Idea MAg, ID Pure, Slanted, Pretty Ugly, Visual Rebellion in Design, Cultural Identities. www.noviki.net

Prace na wystawie

Grupy