Zuza Golińska

 

(ur. 1990) – multidyscyplinarna artystka, która w swojej twórczości podejmuje refleksję nad wpływem architektury i przestrzeni publicznej na jednostkę. Artystkę interesuje pytanie jak, w obliczu cywilizacyjnego przyspieszenia i późnego kapitalizmu, psychologia przestrzeni oddziałuje na człowieka, na jego samopoczucie i stan psychofizyczny. W swoich obiektach Golińska często zaburza sztywny podział między tym, co funkcjonalne i użyteczne, a tym, co estetyczne, poddając analizie wpływ form przestrzennych na emocje i decyzje użytkowników.

Prace na wystawie