Przyszłość danych

Polem zainteresowań Grupy Przyszłość Danych jest dyskusja na temat budowania zaufania i tworzenia standardów współdzielenia danych w imię interesu publicznego.

Ochrona przed monopolizacją, wspólnice danych czyli zaufane instytucje zarządzające danymi i wykorzystujące progresywne regulacje, samorządy i rządy to tylko niektóre z modeli, które grupa naświetli w ramach cyklu debat i warsztatów. Punktem wyjścia dla działań grupy będzie raport Jana J. Zygmuntowskiego (2020) Wspólnice danych: Altrnatywny model zarządzania danymi, projektu SpołTech, Centrum Cyfrowe i Instrat.

Uczestniczki i uczestnicy