Dominika Kowynia

 

(ur. 1978) – artystka, malarka. Wypracowała oryginalny styl, w którym łączy realizm malarskiego przedstawienia z ekspresyjnym zmaganiem się z materią farby. W jej pracach istotną rolę odgrywa kolor – to za jego pośrednictwem artystka gra światłem, emocją i siłą ukazanej sceny. Punktem wyjścia dla jej dopracowanych formalnie obrazów bywa niekiedy literatura – szczególnie pisarek takich jak Doris Lessing, Margaret Atwood i Virginia Woolf. W jej obrazach doszukać się można zainteresowania ekologią, feminizmem, pamięcią czy relacjami rodzinnymi. Artystka nie tyle zdaje relację z tego, co zarejestrowały jej oko czy wyobraźnia, ile przywołuje towarzyszące konkretnym scenom emocje. Ukazane sceny, pozornie zwyczajne i oswojone, nigdy nie są jednoznaczne.

Prace na wystawie