Grupa samorządowa

Szukamy nowej jakości w tym, czym już dysponujemy. Naszą uwagę zwrócił zasób lokali, które dziś stoją puste, a mogłyby służyć jako pracownie sąsiedzkie lub artystyczne.

To coś wspólnego, czym moglibyśmy się podzielić i wykorzystać dla dobra całej społeczności. Dziś ich wykorzystanie ograniczone jest szeregiem barier formalnych i brakiem woli politycznej do ich przełamania. Podczas naszych prac znaleźliśmy sposób, jak wydobyć ukryty potencjał takich lokali. Wiemy, jak zaangażować lokalną społeczność w ich lepsze wykorzystanie. Zaprezentujemy nasz pomysł w formie gotowej do realizacji.

Uczestniczki i uczestnicy