Dobre praktyki pomagania
Jak pomagać, aby nie szkodzić?

Zapis debaty w ramach 12. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE „Coś wspólnego", przygotowanej przez grupę Czarne jest polskie.

Jak pomagać, aby odpowiadać na potrzeby osób, którym pomagamy? Jak pomagać, aby nie szkodzić? I jak pomagać tak, aby nie powielać schematu „białego wybawcy”? Jakie są zagrożenia niewłaściwych form pomocy, czyli takich, które szkodzą i co robić, aby ich unikać? Wspólnie zastanowimy się nad istotą mądrego i etycznego pomagania, a także nad metodami ochrony praw i bezpieczeństwa osób, którym udzielana jest pomoc. Pomoc, która uwzględnia kontekst kulturowy, jest długofalowa i nie sprzyja nadużyciom władzy. Porozmawiamy też o tym, dlaczego w ogóle pomagamy innym i jak na nas samych to pomaganie wpływa.

Dokumentacja